Trang chủ | 21/03/2018 14:46

Hướng dẫn sài AutoTrain

Hướng dẫn sài Auto VLBS.

Bước 1: Bật auto lên, tiếp theo ta Click vào Luyện Công sang Tab Hành Trang.

Bước 2: Không nên tích vào ô [ Tự nhớ rương ( điểm nhớ ) ]

Bước 3: Chọn đi xa phu [ Nơi đã đi qua 3 ]

Bước 4: Như thế là các bạn có thể phù tự Trở lại địa điểm cũ.

Hồi Ức Một Thời - kính bút