Trang chủ | 12/04/2019 23:07

Tải Game

Tải data của VLTK thu phí VNG (Cho những bạn chưa có)

Cách tải Đường link
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin Vdowloader vừa tải về để thực hiện cài đặt.

Cài đặt Client Mini Võ Lâm Truyền Kỳ - Công Thành Chiến.

Cách tải Đường link
  • Nhấn vào link bên cạnh để tải patch
  • Vào thư mục game VLTK của VNG.
  • Xóa toàn bộ nội dung thư mục game. Chỉ để lại thư mục data và music(cho ai muốn nghe nhạc).
  • Đăng kí tài khoản trên web và trải nghiệm nào.

Cài đặt Vcredist & Microsoft .NET Feamework nếu báo lỗi game.exe

Cách tải Đường link
  • Nhấn vào link bên cạnh để tải
  • Vcredist & Microsoft .NET Framework

 

Hồi Ức Một Thời - kính bút