Trang chủ | 12/04/2019 23:08

Hổ trợ tân thủ khi tạo nhân vật mới

 

Level Trang bị Kim Phong Túi máu Thân hành phù Thổ địa phù Ngựa Hạn sử dụng
30 9 1 1 1 1 1 Tuần

 

Hoạt động tân thủ luyện cấp sẽ hổ trợ các bạn đến (Level 130).

 

Hồi Ức Một Thời - kính bút