Trang chủ | 21/03/2018 14:25

Tống Kim

Đối tượng tham gia: Tất cả các cao thủ có cấp độ 40 trở lên

Thời gian:

STT

Báo danh

Bắt đầu

1

10h50 – 10h59

11h00 – 12h00

2

12h50 – 12h59

13h00 – 14h00

3

14h50 – 14h59

15h00 – 16h00

4

16h50 – 16h59

17h00 – 18h00

5

18h50 – 18h59

10H00 – 20h00

6

20h50 – 20h59

21h00 – 22h00

7

22h50 – 22h59

23h00 – 24h00

Báo danh:

 • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
 • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
  • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
  • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

Phần thưởng:

 • Tống Kim Lễ Bao
 • Điểm tích lũy Tống Kim
 • Nhạc Vương Kiếm (Dùng để lập bang hội)
  • Phần thưởng (ngẫu nhiên) Khi Sử Dụng

   Tống Kim Lễ Bao

   Khiêu Chiến Lệnh ( Lễ Bao )
   Tinh Hồng Bảo Thạch
   Phi Phong
   Thủy Tinh
   Tiên Thảo Lộ
   Phúc Duyên
   Thiên Sơn Bảo Lộ
   Bách Quả Lộ
   Sách Kỹ Năng 90
   Đại Thành Bí Kíp 90
   Võ Lâm Mật Tịch
   Tẩy Tuỷ Kinh

 

Hồi Ức Một Thời - kính bút