Trang chủ | 27/05/2017 17:13

Nhiệm vụ Dã Tẩu

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi ở mọi đẳng cấp

Cách thức tham gia: Đến NPC Dã Tẩu ở 7 thành thị và 8 thôn trấn để nhận nhiệm vụ

Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 40 nhiệm vụ/ngày

Các loại nhiệm vụ:

Có các loại nhiệm vụ sau:

 • Mua vật phẩm: Đến NPC Tạp Hóa, Thợ Rèn ở các thành thị để mua vật phẩm và về giao lại cho Dã Tẩu
 • Tìm vật phẩm: Tìm vật phẩm có tên hoặc thuộc tính theo yêu cầu, sau khi giao cho Dã Tẩu thì vật phẩm sẽ bị xóa
 • Xem vật phẩm: Tìm vật phẩm theo yêu cầu và sau khi xem xong thì Dã Tẩu sẽ trả lại vật phẩm đó
 • Thu thập địa đồ chí: Đến bản đồ mà Dã Tẩu chỉ định, sau khi đánh quái sẽ có xác suất nhận được các mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc, sau khi đủ số lượng sẽ về đối thoại với Dã Tẩu để nhận thưởng
 • Thu thập mật đồ chí: Giống nhiệm vụ thi thập Địa Đồ Chí, nhưng các Mật Đồ Chí chỉ rơi ra từ các boss Xanh (Do vậy nên số lượng yêu cầu cũng ít hơn) 
 • Nâng cấp các chỉ số: Dã Tẩu yêu cầu bạn đi nâng cấp các chỉ số như: Tăng điểm kinh nghiệm, tăng điểm PK, tăng điểm Phúc Duyên, điểm Danh vọng, điểm tích lũy Tống Kim, ...

Phần thưởng:

 • Tùy theo độ khó của nhiệm vụ, Dã Tẩu sẽ tặng bạn những phần thưởng có giá trị tương ứng. Và được chia thành 3 nhóm phần thưởng để bạn chọn. Tùy vào nhu cầu của bạn và tùy vào các phần thưởng mà Dã Tẩu tặng, bạn hãy chọn phần thưởng nào mà bạn thích nhất

   

Nhiệm vụ Phần thưởng
1 Nhận được 5.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 1 trong ngày.
2 Nhận được 7.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 2 trong ngày.
4 Nhận được 10.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 4 trong ngày.
6 Nhận được 13.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 6 trong ngày.
8 Nhận được 15.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 8 trong ngày.
10 Nhận được 20.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 10 trong ngày.
12 Nhận được 25.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 12 trong ngày.
14 Nhận được 27.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 14 trong ngày.
16 Nhận được 30.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 16 trong ngày.
18 Nhận được 34.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 18 trong ngày.
20

Nhận được 37.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 20 trong ngày.

50 Vạn lượng.

22 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 22 trong ngày.
24 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 24 trong ngày.
26 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 26 trong ngày.
27 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 27 trong ngày.
30 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 30 trong ngày.
32 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 32 trong ngày.
34 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 34 trong ngày.
36 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 36 trong ngày.
38 Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 38 trong ngày.
40

Nhận được 40.000.000 EXP Khi hoàn thành nhiệm vụ đã tẩu thứ 40 trong ngày.

100 Vạn lượng và 10 Tiền đồng.

Còn các phần quà giá trị khác sẽ ra Random như.

[ Tiền đồng - Tiền vạn - Thủy tinh - Bí kíp võ công cấp 90 - Phúc duyên - Tiên thảo lộ ]

Một số gợi ý:

 • Trong các phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu có "cơ hội hủy bỏ nhiềm vụ" và 2 phần thưởng còn lại không quá xịn thì bạn nên chọn nó để có thể hủy nhiệm vụ sau này
 • Nếu nhận được nhiệm vụ khó hoặc tốn thời gian để thực hiện, bạn có thể hủy bằng cách sử dụng "cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ", hoặc sử dụng 100 mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc
 • Nếu không có cả 2 yêu cầu trên, bạn sẽ hủy toàn bộ chuỗi nhiệm vụ và bạn trở lại từ nhiệm vụ thứ 1
 • Trong nhiệm vụ tìm vật phẩm và xem vật phẩm, bạn có thể nhận được các vật phẩm đó thông qua đánh boss Sát Thủ và đánh quái
Hồi Ức Một Thời - kính bút