Trang chủ | 23/03/2018 02:09

Boss Đại Hoàng Kim

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên ngũ đại cao nhân của Thiên Vương Bang, Ngũ Độc Giáo, Thúy Yên Môn, Thiên Nhẫn Giáo & Côn Lôn Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly, Tuyền Cơ Tử, Huyền Giác Đại Sư, Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu, Mạnh Thương Lãng, Đạo Thanh Chân Nhân, họ đã mang theo bảo vật - Trang Bị Hoàng Kim hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian xuất hiện Boss: 12H30 - 19H30 mỗi ngày (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Lập tức biến mất nếu không bị tiêu diệt trong vòng 60 phút (kể từ lúc xuất hiện).

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Tên Boss Vị trí
Hồi ức Một Thời
Cổ Bách
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Sơn Động 1
 • Vũ Lăng Động
 • 7 Thành Thị
Hồi ức Một Thời
Lam Y Y
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Địa Biểu
 • Thanh Khê Động
 • 7 Thành Thị
Hồi ức Một Thời
Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Phi Thiên Động
 • 7 Thành Thị
Hồi ức Một Thời
Gia Luật Tị Ly
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • Phù Dung Động
 • 7 Thành Thị
Hồi ức Một Thời
Tuyền Cơ Tử
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Lưỡng Thủy Động
 • 7 Thành Thị

Phần thưởng rơi từ Boss

 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
 • Phần thưởng (ngẫu nhiên)
  Thuốc lag Lễ Bao (Phi Tốc Hoàn, Đại Lực Hoàn,...)
  Tinh Hồng Bảo Thạch
  Thủy Tinh
  Phi Phong
  Phúc Duyên
  Tiên Thảo Lộ
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Bách Quả Lộ
  Sách Kỹ Năng 90
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tuỷ Kinh
  Kinh Nghiệm

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn bởi Đổi Màu Bang Hội.

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!

Hồi Ức Một Thời - kính bút